• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مشهد (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: مَشْهَد (لغات‌قرآن).
دیگر کاربردها: مشهد (ابهام‌زدایی).


مَشْهَد (به فتح میم و هاء و سکون شین) از واژگان قرآن کریم و اسم مکان به معنای محل حضور است.مَشْهَد اسم مکان و به معنای محل حضور است.


(فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ‌ مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ) ظاهرا آن در آیه مصدر میمی است چنانکه در مجمع البیان فرموده است. یعنی: «وای بر کفّار از حضور روز بزرگ.»


۱. قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۴، ص۸۶-۷۷.    
۲. فیروزآبادی، قاموس المحیط، ج۱، ص۲۹۲.    
۳. جوهری، الصحاح‌ تاج اللغة و صحاح العربیه، ج۲، ص۴۹۴.    
۴. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۴۶۵.    
۵. فخرالدین طریحی، مجمع البحرین تحقیق الحسینی، ج۳، ص۸۲.    
۶. مریم/سوره۱۹، آیه۳۷.    
۷. شیخ طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۴۲۳.    قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «مَشهَد»، ج۴، ص۷۷.    


جعبه ابزار