• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مشروعیت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمشروعیت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

مشروعیت (علوم سیاسی)، وجود حق حکومت برای حاکمان و لزوم شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت‌شوندگان
مشروعیت (فقه سیاسی)، توجیه عقلانی اعمال حکومت از سوی حاکم
مشروعیت (حقوق)، از اصطلاحات علم حقوق به معنای قانونی‌بودن یا طبق قانون بودن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار