• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مروزی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمروزی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالصمصام مروزی، اَبو الصَّمْصامِ مَروَزی، عمادالدین ذوالفقار بن محمد بن مَعْبَد حسنی، ‌از محدثان معمر ایرانی در سده‌ های ۵ و ۶ ق/ ۱۱ و ۱۲ م
ابوالفضل سلمی مروزی، محمد بن محمد بن احمد بن عبدالله بن عبدالحمید، مشهور به «ابوالفضل سلمی مروزی» و «حاکم الشهید»، از فقهای مذهب حنفی
ابوطالب مروزی، اَبوطالِبِ مَرْوَزی، عزیز الدین اسماعیل بن حسین بن محمد، نسب شناس سده های ۶ و ۷ ق/۱۲ و ۱۳ م مؤلف الفخری در انساب
ابوبشر احمد بن محمد فقیه مروزی اصفهانی، از محدّثین اصفهان قرن چهارم هجری
ابویحیی مروزی، از پزشکان مشهور بغداد در قرن سوم هجری قمری
ابوالحسن احمد بن سیار مروزی سیاری، از فقهای شافعی و از علمای حدیث در قرن سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار