• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:سید محمد بن علی موسوی عاملی (م ۱۰۰۹ ق).


۱ - معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب از بهترین کتب استدلالی در فقه می باشد که مورد توجه و اعتماد علمای شیعه از زمان تألیف تا به حال بوده است. از جمله ویژگیهای این کتاب، استدلال محکم و اعتماد بر روایات معتبر می باشد. مؤلف در این کتاب سعی کرده که روایات را به طور کامل و با دقت تمام نقل کند. لذا این کتاب از کتب معتبر در نقل روایات است. این کتاب در بردارنده بخش عبادات فقه است که از کتاب طهارت شروع می شود و به کتاب حج پایان می یابد.

۲ - شروح و تعلیقات

[ویرایش]

محقق بزرگ وحید بهبهانی حاشیه ای با ارزش بر کتاب مدارک الاحکام نوشته اند.

۳ - وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب در ۸ جلد به زبان عربی، به وسیله مؤسسه آل البیت - علیهم السلام - لاحیاء التراث، چاپ و منتشر شده است.

۴ - منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : کتب فقهی شیعه
جعبه ابزار