• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمدتقی بن محمدرضا گوگدی گلپایگانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملّامحمّدتقی معروف به آخوند گوگدی بن محمّدرضا مشهور به حاج آقاخوند بن ملّاعلی شریف عالم فاضل، در اصفهان می‌باشد.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]
ملّامحمّدتقی معروف به آخوند گوگدی بن محمّدرضا مشهور به حاج آقاآخوند بن ملّاعلی شریف عالم فاضل. در اصفهان ساکن بوده و تحصیل می‌نموده است.

۲ - تألیفات

[ویرایش]

از آثار او:
«سراج النّجاه فی کشف المقالات لتحصیل السّعادات» به فارسی در مواعظ و صفات حسنه و اخلاق است. در دوشنبه ۲۵ ربیع الاوّل ۱۲۷۱ق در شهر اصفهان از جلد اوّل کتاب فراغت یافته است.
وی مجموعه‌ای مرکب از ۶ رساله به خط نستعلیق فراهم کرده که به شماره ۱۵۱۸ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
[۱] مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۸، ص۱۵۲.
در مجموعه ۱۹۵۳ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نیز رساله‌ای به خط او و به تاریخ پنج شنبه از ماه رجب ۱۲۶۸ق موجود است (شماره نسخه ۱۹۵۳ است.)
[۲] مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۸، ص۵۶۷.

فایده: گِوگِد از قرای گلپایگان است.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۸، ص۱۵۲.
۲. مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۸، ص۵۶۷.


۴ - منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۳۱-۲۳۲.    


جعبه ابزار