• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قُرُون (لغات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

قُرُون: (وَ لَقَدْ اَهْلَکْنَا الْقُرُونَ)
«قُرُون» جمع‌ « قرن» به معنای جمعیتی است که در عصر واحدی زندگی می‌کنند و سپس به مجموع یک عصر اطلاق شده است. در این که قرن چند سال است؟ نظرات گوناگونی داده‌اند: بعضی آن را چهل سال، بعضی هشتاد، بعضی صد و بالاخره بعضی آن را صد و بیست سال دانسته‌اند، ولی ناگفته پیداست که این یک امر قراردادی است که بر حسب قراردادها متفاوت می‌باشد، اما معمول در عصر ما این است که قرن را به یکصد سال اطلاق می‌کنند.ترجمه و تفاسیر آیات مرتبط با قُرُون:

۱.۱ - آیه۱۷ سوره اسراء

(وَ کَمْ اَهْلَکْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَ کَفَی بِرَبِّکَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیرًَا بَصِیرًا) (چه بسیار اقوامی را که بعد از نوح می‌زیستند طبق همین سنت هلاک کردیم و کافی است که پروردگارت نسبت به گناهان بندگانش آگاه و بیناست.)
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید: در مفردات گفته است: کلمه قرن به معنای مردمی است که در یک زمان زندگی کنند و از جهت عصر و زمان مشترک باشند و جمع آن قرون می‌آید. (دیدگاه شیخ طبرسی در مجمع البیان: )

۱.۲ - آیه۳۸ سوره فرقان

(وَ عَادًا وَ ثَمُودَ وَ اَصْحَابَ الرَّسِّ وَ قُرُونًا بَیْنَ ذَلِکَ کَثِیرًا) (همچنین قوم عاد و ثمود و اصحاب رسّ (گروهی که درختان صنوبر را می‌پرستیدند) و اقوام بسیاری را که در این میان بودند هلاک کردیم.)
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید: کلمه قرن به معنای مردمی است که در یک عصر زندگی می‌کنند و چه بسا بر خود عصر هم اطلاق بشود. (دیدگاه شیخ طبرسی در مجمع البیان: )


۱. اسراء/سوره۱۷، آیه۱۷.    
۲. فرقان/سوره۲۵، آیه۳۸.    
۳. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۶۶۷.    
۴. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۶، ص۲۹۸.    
۵. یونس/سوره۱۰، آیه۱۳.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۳۰۳.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۷۶.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۱۰۷.    
۹. اسراء/سوره۱۷، آیه۱۷.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۲۸۳.    
۱۱. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۶۶۷.    
۱۲. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۳، ص۸۵.    
۱۳. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۳، ص۶۲.    
۱۴. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱۴، ص۱۱۲.    
۱۵. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۶، ص۶۲۷.    
۱۶. فرقان/سوره۲۵، آیه۳۸.    
۱۷. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۳۶۳.    
۱۸. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۵، ص۳۰۰.    
۱۹. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۵، ص۲۱۸.    
۲۰. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱۷، ص۲۰۵.    
۲۱. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۷، ص۲۶۷.    مکارم شیرازی، ناصر، لغات در تفسیر نمونه، برگرفته از مقاله «قُرُون»، ص۴۳۷.    


جعبه ابزار