• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قوه نامیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



قوه نامیه قوه‌ای است که جسم مشابه یعنی غذا را به جسمی که در آن قرار دارد با رعایت تناسب در سه جهت طول و عرض و عمق می‌افزاید تا آن عضو به کمال نشو و نمای خود برسد.


۱ - تعریف

[ویرایش]

قوه نامیه (منمیه، بالشده، مربیه):
[۲] ابن سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات والتنبیهات، ج۲، ص۴۰۸.
[۳] ابن سینا، حسین بن عبدالله، دانشنامه علائی، ص۷۲.

«وهی قوة تزید فی الجسم الذی هی فیه بالجسم المتشبه به زیادة متناسبة فی اقطاره طولا وعرضا وعمقا لتبلغ به کمال النشوء.»
[۸] ابن سینا، حسین بن عبدالله، دانشنامه علائی، ص۷۹.
[۹] ابن سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات والتنبیهات، ج۲، ص۴۰۷.
[۱۰] ابن سینا، حسین بن عبدالله، رسائل، ص۴۹.

قوه نامیه قوه‌ای است که جسم مشابه یعنی غذا را به جسمی که در آن قرار دارد با رعایت تناسب در سه جهت طول و عرض و عمق می‌افزاید تا آن عضو به کمال نشو و نمای خود برسد.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن سینا، حسین بن عبدالله، النجاه، ص۳۲۰.    
۲. ابن سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات والتنبیهات، ج۲، ص۴۰۸.
۳. ابن سینا، حسین بن عبدالله، دانشنامه علائی، ص۷۲.
۴. ابن سینا، حسین بن عبدالله، کتاب النفس، ص۵۶.    
۵. ابن سینا، حسین بن عبدالله، کتاب النفس، ص۵۶.    
۶. ابن سینا، حسین بن عبدالله، النجاه، ص۳۲۰.    
۷. ابن سینا، حسین بن عبدالله، المبدا و المعاد، ص۹۲.    
۸. ابن سینا، حسین بن عبدالله، دانشنامه علائی، ص۷۹.
۹. ابن سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات والتنبیهات، ج۲، ص۴۰۷.
۱۰. ابن سینا، حسین بن عبدالله، رسائل، ص۴۹.


۳ - منبع

[ویرایش]
پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، برگرفته از مقاله «قوه نامیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۰۸.    






جعبه ابزار