• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قماربازی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعنوان قماربازی ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

قماربازی (فقه)، از اصطلاحات علم فقه، به معنای قمار (به کسر قاف) گروبندی با یکدیگر
قماربازی (حقوق جزا)، از اصطلاحات علم حقوق، به معنای برد و باخت به وسیله اسباب قمار


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار