• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاسم بن ولید قرشی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقاسم بن ولید قرشی عماری کوفی، از محدثان شیعه و اصحاب و یاران امام صادق (علیه‌السّلام) بود.قاسم بن ولید قرشی عماری کوفی، از محدثان شیعه و از اصحاب و یاران امام صادق (علیه‌السّلام) بود و از آن حضرت روایت می‌نمود. روایتگرانی نیز مانند عبدالله بن مغیره، عبدالرحمان بن قاسم، ربعی بن عبدالله و ظریف بن ناصح از ایشان بهره برده‌اند.
[۷] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۲۶.
او دارای کتاب الحدیث می‌باشد.
[۱۳] استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۲۶۵.۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۳۱۳.    
۲. برقی، احمد بن محمد، رجال البرقی، ص۲۵.    
۳. شیخ طوسی، رجال الطوسی، ص۲۷۳.    
۴. حلی، حسن بن علی، رجال ابن داوود، ص۱۵۴.    
۵. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۳۱۳.    
۶. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۲۲.    
۷. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۲۶.
۸. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۵۸.    
۹. خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۵، ص۶۶.    
۱۰. حسینی تفرشی، سید مصطفی، نقد الرجال، ج۴، ص۴۸.    
۱۱. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۸، ص۵۰۳.    
۱۲. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۶، ص۲۶۳.    
۱۳. استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۲۶۵.
۱۴. قهپایی، عنایت‌الله، مجمع الرجال، ج۵، ص۵۲.    
۱۵. بروجردی، سید علی، طرائف المقال، ج۱، ص۵۶۲.    
۱۶. علامه حلی، ایضاح الاشتباه، ص۲۵۵.    • پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۶۲۲، برگرفته از مقاله «قاسم قرشی».


جعبه ابزار