• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فضه (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیگر کاربردها: فضه (ابهام‌زدایی).

فِضَّة (به کسر فاء و تشدید و فتح ضاد) از واژگان قرآن کریم به معنای نقره است. علت تسميه نقره به فضّه آنست كه متفرّق می‌شود و نمی‌ماند.فِضَّة به معنای نقره است.


(وَ حُلُّوا أَساوِرَ مِنْ‌ فِضَّةٍ) «زینت شده‌اند با دستبندهائى از نقره به‌خصوصى».
در مجمع ذيل آیه ۳۴ توبه فرموده، علّت تسميه زر به ذهب آنست كه می‌رود و فانى می‌شود و باقى نمی‌ماند و علت تسميه نقره به فضّه آنست كه متفرّق می‌شود و نمی‌ماند.


۱. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۱۸۲.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۶۳۸.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۴، ص۲۲۳.    
۴. انسان/سوره۷۶، آیه۲۱.    
۵. توبه/سوره۹، آیه۳۴.    
۶. طبرسی، مجمع البیان، ج۵، ص۳۹.    قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله "فضه"، ج۵، ص۱۸۲.    


جعبه ابزار