• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فرق (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه فرق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

فرق، به کسر فاء و فتح راء، به معنای مذاهب و فرقه‌ها و گروهای ایجاد شده در میان مسلمانان
فرق (فقه)، به معنای شکاف به صورت خطی مستقیم در وسط سر، دارای کاربرد در ابواب فقهی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار