• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فرج (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففرج ممکن است اشاره به معانی ذیل باشد:

انتظار فرج، در اصطلاح «مهدویّت»، به معنای چشم‌به‌راه بودن ظهور واپسین ذخیرۀ الهی و آماده شدن برای یاری او در برپایی حکومت عدل و قسط در سراسر گیتی
فرج (مهبل)، آلت تناسلی مادینهرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار