• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فتح (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففتح ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره فتح، چهل و هشتمین سوره قرآن بوده، واقع در جزء بیست و ششم و از سوره‌های مدنی
فتح (مفردات‌قرآن)، (به فتح فاء و سکون تاء) یکی از مفردات به کار رفته در قرآن کریم به معنای گشودن و باز كردن
فتح، موفقیت در نبرد و شکست دشمن به یاری خداوند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار