• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عیون اخبار الرضا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق (م ۳۸۱ ق).شیخ صدوق در این کتاب روایات مربوط به امام رضا - علیه السلام - و مجموعه روایاتی را که از آن حضرت روایت شده، جمع آوری کرده است. مؤلف، کتاب مذکور را برای هدیه به کتابخانه صاحب بن عباد دیلمی، وزیر وقت و حاکم شیعی آن دوران، نگاشته است. صاحب بن عباد در مدح و ستایش امام رضا - علیه السلام - اشعاری می سراید و آن را به شیخ صدوق هدیه می دهد و شیخ نیز این کتاب را در پاسخ به هدیه ایشان به نگارش در می آورد. این کتاب از معتبرترین منابع روایی شیعه است و مانند دیگر کتابهای شیخ صدوق از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است.
عیون اخبارالرضا کتابی ارزشمند و مفید در شرح و توضیح بسیاری از عقاید شیعه است. شیخ صدوق با جمع آوری سخنان و بحثهای امام رضا - علیه السلام - با دیگر اندیشمندان آن دوران بسیاری از مباحث مهم اسلامی را مطرح کرده است.


شرح عیون اخبار الرضا، نوشته علی اصغر بن سید حسین حکیم بن سید علی شوشتری
شرح محمد علی حزین بن شیخ ابوطالب زاهدی گیلانی
شرحِ سید نعمت الله جزائری
شرح مولا هادی بنایی
شرح خطبه الرضا، نوشته حسن بن علی گوهری قراچه داغی که خطبه توحید کتاب را شرح داده است.


این کتاب به تصحیح استاد علی اکبر غفاری و ترجمه حمید رضا مستفید در دو جلد چاپ شده و هم چنین به همت انتشارات جهان، در قطع وزیری، به سال ۱۳۷۸ ش به چاپ رسیده است.


سایت اندیشه قم    جعبه ابزار