• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه عین ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

عین-به فتح عین (مفردات‌قرآن)، یکی از مفردات به کار رفته در قرآن کریم به معنای چشم و چشمه و گاهى نظارت و حفظ و زير نظر گرفتن
عین-به کسر عین (مفردات‌قرآن)، یکی از مفردات به کار رفته در قرآن کریم به معنای درشت چشم
عین (فقه)، در مقابل منفعت، به معنی عنوانی با وجود خارجی و قابل درک با حواس انسان مثل حس لامسه
عین (حدیث)، عین و وجه از الفاظ دال بر توثیق راوی به معنای جلالت راوی، علاوه بر امامی و عادل‌بودن
عین (دیده‌بان)، به معنای دیدبان، از اصطلاحات نظامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار