• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علی بن عبدالعالی میسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی بن عبدالعالی میسی از علمای امامیه قرن دهم می‌باشد.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ علی بن عبدالعالی میسی از علمای امامیه قرن دهم از اساتید شهید ثانی است و کتابی با عنوان شرح جعفریه دارد و محقق ثانی در اجازه‌ای که به داده است بسیار تعریف نموده است.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۱، ص۸۷.    
جعبه ابزار