• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علی بن حمزه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای دیگر کاربردها، علی بن حمزه (ابهام‌زدایی) را ببینید.

ابومحمد علی بن حمزة علوی هاشمی قرشی (زنده در قرن دوم هجری)، از محدثان موثق شیعه از اولاد و نوادگان حضرت ابوالفضل (علیه‌السّلام) و از اصحاب و یاران امام کاظم (علیه‌السّلام) بود.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمد علی بن حمزة بن حسن بن عبیدالله بن عباس بن علی (علیه‌السّلام) علوی‌ هاشمی قرشی، از اولاد و نوادگان حضرت ابوالفضل (علیه‌السّلام) و از اصحاب و یاران امام کاظم (علیه‌السّلام) به شمار می‌رفت
[۱] تجلیل تبریزی، ابوطالب، معجم الثقات و ترتیب الطبقات، ص۸۲.
و از آن حضرت روایت نموده است. برخی او را راوی امام رضا (علیه‌السّلام) نیز دانسته‌اند.
[۳] شبستری، عبدالحسین، احسن التراجم، ص۴۰۳.
ابومحمد از محدثان موثق شیعه بود و فرزندش محمد از او روایت کرده است. او دارای نسخه‌ای بود که آن را از امام کاظم (علیه‌السّلام) روایت کرده بود.
[۶] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۲۸۷.
[۱۲] ابن عنبه، احمد بن علی، عمدة الطالب، ص۳۹۶.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. تجلیل تبریزی، ابوطالب، معجم الثقات و ترتیب الطبقات، ص۸۲.
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۵۷۷.    
۳. شبستری، عبدالحسین، احسن التراجم، ص۴۰۳.
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۲۷۳.    
۵. استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۷، ص۳۹۶.    
۶. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۲۸۷.
۷. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۷، ص۴۵۱-۴۵۲.    
۸. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۴۲۸-۴۲۹.    
۹. قهپایی، عنایت‌الله، مجمع الرجال، ج۴، ص۱۹۳.    
۱۰. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۵، ص۳۶۳.    
۱۱. بروجردی، سید علی، طرائف المقال، ج۱، ص۳۲۹.    
۱۲. ابن عنبه، احمد بن علی، عمدة الطالب، ص۳۹۶.
۱۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲۴، ص۱۵۲.    
۱۴. علامه حلی، خلاصة الاقوال، ص۱۸۹.    
۱۵. مجلسی، محمدباقر، الوجیزه، ص۱۲۳.    
۱۶. حلی، حسن بن علی، رجال ابن داوود، ص۱۳۸.    
۱۷. جزایری، عبدالنبی، حاوی الاقوال، ج۲، ص۳۰.    


۳ - منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۵۴۸، برگرفته از مقاله «علی علوی».


جعبه ابزار