• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عقد شرکت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه عقد شرکت ممکن است در علوم زیر به کار رفته باشد:

عقد شرکت (فقه)، استحقاق دو یا چند نفر نسبت به چیزى به نحو اشاعه
عقد شرکت (حقوق خصوصی)، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحدی به نحو اشاعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار