• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عبدالله بن حنبل (رویدادهای‌تاریخ‌اسلام‌ترمانینی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالله بن حنبل، فرزند احمد بن حنبل، عالم به حدیث و از پیشتازان این فن در قرن سوم قمری بود.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبدالرحمان، عبدالله بن امام احمد بن حنبل ذهلی شیبانی مانند پدرش عالم به حدیث و علل و آفت‌های آن و از پیشتازان این فن بود. او مُسند پدرش را تنظیم کرد و بسیاری از محدّثان مانند بغوی، محاملی و خلاّل از او حدیث نقل کرده‌اند. وی نزد اهل‌سنت ثقه، مورد اعتماد و حدیث شناسی قوی و فرزانه بود. عبدالله در ۷۷ سالگی درگذشت.
[۴] ابن ابی یعلی، محمد بن محمد، طبقات الحنابله، ج۱، ص۱۷۰.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۱، ص۹۶.    
۲. ابن عماد حنبلی، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب، ج۳، ص۳۷۷.    
۳. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم، ج۱۳، ص۱۷.    
۴. ابن ابی یعلی، محمد بن محمد، طبقات الحنابله، ج۱، ص۱۷۰.
۵. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۴، ص۶۵.    


۳ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۵۱.


جعبه ابزار