• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عباس میرزا (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعباس میرزا ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

عباس میرزا پسر فتحعلی‌شاه، چهارمین پسر فتحعلی شاه و انتخاب شده به عنوان ولیعهد فتحعلی‌شاه
عباس میرزا ملک آرا، پسر دوم "محمدشاه" و برادر کوچکتر "ناصرالدین‌شاه"


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار