• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ظن (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظن، ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

ظن (منطق)، یکی از اصطلاحات علم منطق و به‌معنای ترجیح دادن یکی از دو طرف نفی و اثبات با احتمال صحت طرف مقابل آن.
ظن (اصول)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در اصول فقه، به معنای رجحان یکی از دو طرف احتمال نزد نفس
ظن (قرآن)، ظن از واژه‌های نسبتاً پركاربرد در قرآن کریم و به‌معنای اعتقاد اشتباه و بی‌دلیل.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار