• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طنز (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه طنز ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

طنز (فقه)، سخن یا نمایش تمسخرآمیز در قالب ادبی، دارای کاربرد در ابواب فقهی
طنز (ادبیات)، در اصطلاح ادبیات، نوع خاصی از آثار نظم و نثر ادبی برای انتقاد به سبک خنده‌آور


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار