• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طبرسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطبرسی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

فضل بن حسن طبرسی، یا امین‌الاسلام طبرسی و شیخ طبرسی، صاحب تفسیر کبیر «مجمع البیان»
احمد بن علی طبرسی، از علمای قرن ششم هجری و معاصر امین‌الاسلام طبرسی
حسن بن فضل طبرسی، ملقب به رضی‌الدین، فقیه، از بزرگان علمای امامیه، محدّث ثقه در قرن ششم و مؤلف کتاب مکارم الاخلاق
علی بن حسن طبرسی، حسن بن فضل طبرسی مؤلّف کتاب مکارم الاخلاق و نوه امین اسلام فضل بن حسن طبرسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار