• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صیف (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

صیف به معنای تابستان یکی از فصل هاست که در بعضی ابواب فقه در مورد ان بحث شده استبه یکی از فصل هاى سال؛بین بهار و پاییز می گویند .
از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صوم، حج، نکاح و حدود سخن رفته است.


از جمله موارد نفقه واجب زن بر شوهر تهیه لباس تابستانى براى او است
حد تازیانه در گرماى شدید مانند وسط روز در تابستان جارى نمى ‌شود و اجراى آن در این فصل به یکى از دو طرف روز (صبح و شام) موکول مى‌ گردد.
روزه گرفتن در سه روز از هر ماه (اوّلین و آخرین پنجشنبه ماه و اوّلین چهارشنبه دهه دوم)، مستحب مؤکد است؛ لیکن تأخیر انداختن آنها از تابستان به دلیل گرمى هوا و قضا کردن آنها در زمستان جایز است.
امور زیر در تابستان مستحب است:
بسیار زدودن موهای زاید بدن ، رعایت فاصله با دیگرى هنگام نشستن به مقدار یک ذراع
مسافرت در شب و روز جمعه یا روز پنجشنبه و دادن فرصت استراحت قیلوله (نیم‌روز) به برده.


۱. المبسوط،ج۶،ص۸.    
۲. جواهر الکلام ج۴۱،ص۳۴۳.    
۳. شرایع الاسلام ج۱،ص۱۵۴.    
۴. وسائل الشیعة ج۲،ص۷۲.    
۵. وسائل الشیعه ج۱۲،ص۱۴.    
۶. وسائل الشیعه ج۵،ص۳۲۵.    
۷. جواهرالکلام ج۳۱،ص۳۹۴.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۳۰۹.    


رده‌های این صفحه : حدود | روزه | طهارت | فقه
جعبه ابزار