• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شیربها

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیربها به پول ی گفته می شود که خانواده عروس از داماد می گیرند


۱ - تعریف شیربها

[ویرایش]

شیر بها- كه امروزه در برخى مناطق رایج است- عبارت است از پولى كه داماد قبل از مراسم ازدواج، علاوه بر مهر به خانواده عروس مى‏ دهد. عنوان یاد شده در كلمات برخى معاصران و نیز در پاسخ به استفتائات مطرح شده است.
شیر بها غیر از مهر است؛ از این رو، احکام مهر بر آن مترتب نمى‏ شود و پرداخت آن مى‏ تواند تحت یكى از عناوین زیر باشد.

۲ - عناوین فقهی شیربها

[ویرایش]

۱. جعاله؛ بدین گونه كه داماد در ازاى انجام دادن عملى مباح از سوى خانواده عروس، همچون راضى كردن دختر به ازدواج با وى، مالى را به عنوان جعاله به آنان مى‏ دهد. در این صورت، همه احكام جعاله بر آن مترتب مى‏ گردد و خانواده عروس در ازاى عمل یاد شده مستحق دریافت اجرت تعیین شده خواهند بود و داماد نمى‏ تواند آن را پس بگیرد.
۲. هبه؛ بدین گونه كه داماد با رضایت، مالى را به خانواده دختر هبه مى‏ كند هرچند قصد او از این‏كار جلب نظر پدر ومادر عروس یاكسب رضایت خود عروس باشد.
در این فرض، گرفتن مال از داماد، براى خانواده عروس جایز است. داماد نیز مى‏ تواند تا زمانى كه آن مال تلف نشده از هبه خود برگردد و مال را پس بگیرد.
۳. داماد راضى به پرداخت شیربها نباشد و دختر با مهر تعیین شده راضى به ازدواج با او باشد؛ لیكن بستگان عروس مانع این وصلت باشند و داماد به جهت رهایى دختر از این وضعیت و رفع مانع، ناگزیر از پرداخت شیربها به خانواده عروس گردد. در این صورت، گرفتن شیربها بر خانواده عروس حرام، و تصرف در آن ضمان آور است و داماد حتى پس از تلف شدن مال مى‏ تواند رجوع كند و آن را پس بگیرد.
[۱] الأحكام الواضحة (فاضل)،ص۳۹۰
[۲] تحریر الوسیلة ج۲،ص۲۹۸-۲۹۹
[۳] هدایة العباد (گلپایگانى)ج۲،ص۳۶۰-۳۶۱
[۴] مهذب الأحكام ج۲۵،ص۱۵۵-۱۵۸۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. الأحكام الواضحة (فاضل)،ص۳۹۰
۲. تحریر الوسیلة ج۲،ص۲۹۸-۲۹۹
۳. هدایة العباد (گلپایگانى)ج۲،ص۳۶۰-۳۶۱
۴. مهذب الأحكام ج۲۵،ص۱۵۵-۱۵۸


۴ - منبع

[ویرایش]
جمعي از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمي شاهرودي فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‌۴، ص۷۷۵-۷۷۶


رده‌های این صفحه : فقه | نکاح
جعبه ابزار