• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شمس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشمس ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

شمس و قمر، سیاره مخصوص در مرکز منظومه شمسی
سوره شمس، نود و یکمین سوره قرآن کریم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار