• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شعبان المعظم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

شعبان المعظم یا ماه شعبان ماهی از ماه‌های قمری است که بین ماه‌های رجب و رمضان واقع شده و دارای فضائل و آدابی است.از احکام مرتبط با آن در باب‌های طهارت، صلات، صوم، حج و نکاح سخن رفته است.


ماه شعبان از ماه‌های مبارک و بسیار با فضیلت است؛ چنان‌که نیمه آن که مقارن با ولادت نجات دهنده بشر، حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عجل‌اللَّه‌تعالی‌فرجه‌الشّریف) می‌باشد از با فضیلت‌ترین شب‌ها و روزهای این ماه است.

۲.۱ - آداب ویژه

آداب ویژه ماه شعبان به شرح زیر است:
نمازگزاردن به کیفیتی ویژه در هر شب،
روزه گرفتن تمام یا بعض روزهای آن.
و زیاد خواندن سوره ملک در این ماه مستحب است،
چنان‌که غسل در شب نیمه شعبان،
احیای آن به عبادت،
و نیز خواندن دعای کمیل.
زیارت امام حسین (علیه‌السّلام)،
خواندن چهار رکعت نماز به کیفیتی ویژه،
خواندن نماز جعفر طیار،
در این شب استحباب دارد.
آمیزش با همسر در شب نیمه و آخر ماه شعبان
و نیز سفر کردن در بیست و ششم بنابر روایتی و چهارم و بیستم به روایتی دیگر مکروه است.


گرفتن روزه سی ام شعبان در صورت تردید بین اول ماه رمضان و سی ام شعبان، به نیت ماه رمضان بنابر قول مشهور صحیح نیست، لیکن به نيّت روزه استحبابی ماه شعبان صحیح است و چنانچه بعد معلوم شود که آن روز، اول ماه رمضان بوده، از روزه واجب کفایت می‌کند.


از راه‌های ثبوت اول ماه رمضان سپری شدن سی روز از ماه شعبان است.


۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۸، ص۱۰۰-۱۰۳.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۱۱۳.    
۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۸، ص۲۴.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۳۷.    
۵. حلی، ابن فهد، الرسائل العشر، ص۴۳۳.    
۶. هدایة الأمّة، ج۳، ص۲۷۰.    
۷. طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، ص۸۴۴.    
۸. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۷، ص۴۳۴.    
۹. طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، ص۸۳۹.    
۱۰. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج‌۳، ص۴۰۵.    
۱۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۲۹، ص۵۵-۵۶.    
۱۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۴۰.    
۱۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۰۷-۲۱۲.    
۱۴. مکی عاملی، محمد بن جمال الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، ص۱۰۹.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۴، ص۶۸۰-۶۸۱.    


جعبه ابزار