• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شاهد (علوم دیگر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشاهد ممکن است در معانی و یا علوم ذیل بکار رفته باشد:

شاهد (حقوق)، خبر دادن فردی غیر از طرفین دعوا درباره‌ی وقوع یا عدم وقوع امری نزد مقام قضایی ...
شاهد (فقه)، به‌معنای حاضر و گواه.


رده‌های این صفحه : علوم دیگر
جعبه ابزار