• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سیدمهدی ‌بن‌ سیدمحسن بحرالعلوم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمهدی فرزند سیدمحسن از عالمان خاندان بحرالعلوم است.


۱ - مشخصات

[ویرایش]

سیدمهدی ‌بن‌ سیدمحسن ‌بن ‌سیدحسین (۱۳۰۲-۱۳۳۵ق/۱۸۸۵-۱۹۱۷م)، از عالمان بنام آل بحرالعلوم بود. در نجف پا به جهان نهاد.
مقدمات علوم را نزد استادان مربوط خواند و سطوح عالی فقه و اصول را در حوره درس سیدمحمد بحرالعلوم، شیخ‌عبدالهادی همدانی (معروف به شیخ‌عبدالهادی لیله) و آخوند ملاکاظم خراسانی (د ۱۳۲۹ق/۱۹۱۱م) آموخت. او از عالمان پرکار و اهل نقد و نظر و تألیف بود. شاگردان بسیاری در حوزه درس او تربیت یافتند و را عالمان زمان خود شدند.

۲ - آثار

[ویرایش]

از آثار او حاشیه بر معالم‌ الاصول و منظومه‌ای در اصول است. وی در نجف درگذشت.

۳ - فرزندان

[ویرایش]

پسر او سیدمحمد صالح هم از عالمان بود که در ۱۳۲۸ق/۱۹۱۰م در نجف به دنیا آمد. در کودکی پدرش را از دست داد و دایی‌اش، سیدعلی فرزند سیدهادی بحرالعلوم، سرپرستی و تربیت اخلاقی و علمی او را به عهده گرفت. او شاعری توانا بود و دیوان او به نام العواطف در ۱۳۵۶ق/۱۹۳۷م به چاپ رسید. اشعار او عمدتاً سیاسی و اجتماعی است.

۴ - منابع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل بحرالعلوم»، شماره۵۴۵.    
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل بحرالعلوم»، شماره۳۸۰.    


جعبه ابزار