• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سیدمحمدحسین بن بدیع‌الزمان منجم‌باشی حسینی گنابادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدحسین بن بدیع‌الزمان منجم‌باشی حسینی گنابادی اصفهانی، از منجّمان طراز اول ایران در عهد زندیه و قاجاریه می‌باشد.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا محمّد حسین بن میرزا بدیع الزمان منجم حسینی گنابادی، از منجّمان طراز اول ایران در عهد زندیه و قاجاریه است.
[۱] اعتماد السلطنه، محمدحسن خان، چهل سال تاریخ ایران المآثر و الآثار، ج۱، ص۲۵۵.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۳۳.

[در سال ۱۱۸۶ق در اصفهان متولّد شده و در این شهر به تحصیل علوم مختلف خصوصاً نجوم و ریاضی و ادبیات پرداخت. در جوانی مصاحب علی مرادخان زند شد. پس از آن مصاحب آقامحمّد خان قاجار بود و پس از مرگ او منجم‌باشی فتحعلی شاه قاجار گردید. و سرانجام در سال ۱۲۳۶ق در تهران وفات یافت. جنازه به کربلای مُعلّی حمل گردیده و در یکی از حجرات صحن حرم مطهّر مدفون گردید.
[۳] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۸، ص۲۹۹۴-۲۹۹۵.
]
از آثار او زایجه عباس میرزا قاجار است که در مجموعه شماره ۴۰۰۶ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
[۴] دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۲، ص۲۹۹۴.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعتماد السلطنه، محمدحسن خان، چهل سال تاریخ ایران المآثر و الآثار، ج۱، ص۲۵۵.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۳۳.
۳. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۸، ص۲۹۹۴-۲۹۹۵.
۴. دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۲، ص۲۹۹۴.


۳ - منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۶۳۸-۶۳۹.    جعبه ابزار