• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سیدمحمد حسینی مرعشی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید محمد حسینی مرعشی یکی از علما دوران رضا خان می‌باشد.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

از وی اطلاع دقیقی نداریم، همین قدر می‌دانیم که- به تصریح پایان رساله(رساله خیر الکلام فی الغناء الحرام)- تاریخ ختم تالیف هشتم شوال ۱۳۵۵ ق، و کاتب آن مرحوم محمد حسینی مرعشی در شوال سال ۱۳۵۵ ق است، و به احتمال قوی مؤلف رساله هم همین سید محمد حسینی مرعشی است، ولی تحقیق و تفحص ما راجع به ایشان، و سؤال از اهل اطلاع و بزرگان، به جایی نرسید و متاسفانه مؤلف را نشناختیم. مؤلف هیچ اشاره‌ای به سایر تالیفات و اساتید و مشایخ و نیاکان خود نکرده و تنها در پایان رساله، اشاره‌ای به دوران ستمشاهی و بیداد و خفقان رضا خانی و مظلومیت دین و دینداران در آن عهد نموده که به نظر می‌رسد وی ساکن ایران بوده و از نزدیک شاهد جنایات و تبه کاری رژیم ستمشاهی بوده است.

۲ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

خیر الکلام فی الغناء الحرام (کتاب)

۳ - منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه اهل بیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار