• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سید محمدحسین طباطبایی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید محمدحسین طباطبایی ممکن است اسم برای شخصیت‌های ذیل باشد:

علامه طباطبایی، حکیمی الهی، مفسر قرآن، اسلام‌شناس و فقیهی بزرگ و دانشمندی آگاه
سیدمحمدحسین طباطبایی حکیم، از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن طباطبایی حکیم و از عالمان شیعه نجف (۱۳۲۷-۱۳۶۲ش)
میرزا محمدحسین مدرس طباطبایی، از علمای اصفهان قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری
میر محمدحسین طباطبایی نائینی، از علمای قرن دوازدهم هجری اصفهان
میر محمدحسین ناظم التجار طباطبایی، از تاجران خوشنام و متدّین و نیکوکار اصفهان در دوره قاجاریه
سید محمدحسین طباطبایی (علم‌الهدی)، از حافظان مشهور قرآن در کشور


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار