• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سید محمد طباطبایی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمحمد طباطبایی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سید محمد مجاهد طباطبایی، از علمای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم هجری قمری
سیدمحمد طباطبایی زواره، از علمای قرن دوازدهم هجری قمری
سیدمحمد طباطبایی فشارکی، از علمای قرن سیزدهم هجری قمری
سیدمحمد بن مطهر طباطبایی، فقیه، محدث و فرمان‌روای زیدی، از افراد سرشناس آل طباطبای یمن
سیدمحمد بن یحیی الهادی طباطبایی، فقیه، خطیب، متکلم، شاعر، ادیب و دومین فرمان‌روای طباطبایی یمن
سید محمد طباطبایی سنگلجی، از عالمان و مجتهدان شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری و از مؤسّسان و رهبران جنبش مشروطیت در ایران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار