• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سفیان بن عیینه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسفیان بن عیینه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابومحمد سفیان‌ بن‌ عیینه هلالی، اِبْن‌ِ عُیَیْنه‌، ابومحمد سفیان‌ بن‌ عیینة بن‌ میمون‌ هلالی‌ (۱۰۷- ۱۹۸ق‌/۷۲۵-۸۱۴م)، محدث‌ و فقیه‌ کوفی‌
سفیان بن عیینه آل‌مهلب، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار