• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 745 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۷۴۵ هجری قمری، چهل و پنجمین سال از قرن ۸ قمری و مصادف با سال ۷۲۳ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: ورود عثمانیان به اروپا، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور همچون: ابوحیّان غرناطی و ... .


۱ - وقایع نظامی

[ویرایش]
- عثمانیان برای اولین بار به دعوت امپراتور یوحنا کانتا کوزنوس (Cantacuziene) پادشاه تراکیا برای حمایت از حقوق وی بر ضد امپراتوریس آنا (Anna) وارد اروپا می‌شوند.

۲ - درگذشتگان

[ویرایش]
- ابوحیّان غرناطی.
- سنجر جاولی.
- احمد بن قلاوون.

۳ - منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۳، ص۴۸۲.

جعبه ابزار