• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 739 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۷۳۹ هجری قمری، سی و نهمین سال از قرن ۸ قمری و مصادف با سال ۷۱۷ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: جنگ صدساله میان انگلیس و فرانسه، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور همچون: علم الدین برزالی و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]
- جنگ صدساله میان انگلیس و فرانسه که تا سال ۱۴۵۳م ادامه یافت.

۲ - درگذشتگان

[ویرایش]
- علم الدین برزالی.
- عایشه بنت علی صنهاجی.
- جلال الدین قزوینی.

۳ - منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۳، ص۴۷۴.

جعبه ابزار