• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 300 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۳۰۰ هجری قمری، آخرین سال از قرن ۳ قمری و مصادف با سال ۲۹۱ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: گسترش وبا و بیماری‌ها در بغداد، برکناری ابن خاقان از وزارت توسط مقتدر عباسی، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور همچون ابن خیاط عبدالرحمن بن محمد و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]

• مقتدر عباسی، ابن خاقان را از وزارت برکنار و علی بن عیسی بن داوود بن جراح را به آن منصب می‌گمارد.
• سیسیل: اهالی سیسیل (که سُنّی‌اند) بر ضد عمر بن علی بلوی شیعی امیر سیسیل می‌شورند و احمد بن زیادة‌الله بن قرهب سُنّی را که هواخواه خلیفه بغداد و از خویشان اغلبیان است، به‌امیری خود انتخاب می‌کنند. مقتدر عباسی با فرستادن منشوری برای احمد، انتخاب او را تایید می‌کند.
• امپراتور لئون ششم، ملقب به خردمند می‌میرد و فرزند خردسالش کنستانتین هفتم را به جانشینی خود می‌گمارد و مادرش زوی را به‌عنوان نایب امپراتوری تعیین می‌کند و فرمانده رومانوس لیکابینوس، شریک او در حکومت و قدرت می‌شود.
• گسترش وبا و بیماری‌ها در بغداد.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]

• ایتالیا: احمد بن قرهب امیر سیسیل از راه دریا به «گلوریا» در جنوب ایتالیا حمله می‌کند و با غنایمی بازمی‌گردد.
• افریقیه: اهالی طرابلس غرب بر ضد عبیدالله مهدی می‌شورند. او نیز فرزندش ابوالقاسم را در راس نیروهای دریایی، به جنگ آنان می‌فرستد. اهالی طرابلس با کشتی‌های خود به‌سوی او حرکت و با او پیکار می‌کنند، اما ابوالقاسم بر آنان پیروز شده، آتش قیامشان را خاموش می‌کند و از آنان اموال زیادی به‌عنوان غرامت می‌گیرد.
• سیسیل: احمد بن قرهب از طاعت عبیدالله مهدی خارج می‌شود و قیام خود را برضدش آشکار کرده، دیگران را به اطاعت از المقتدربالله عباسی دعوت می‌کند و به نام او خطبه می‌خواند و خواندن خطبه به نام مهدی را قطع می‌کند. او با ناوگانی برای جنگ با مهدی به سوی ساحل افریقیه حرکت می‌کند. ناوگان مهدی بر او دست یافته، کشتی‌هایش را تصاحب می‌کند. هنگامی که ابن قرهب به سیسیل بازگشت، اهالی آن، از او رویگردان شده بودند، لذا او را دستگیر کردند و نزد مهدی فرستادند. مهدی نیز او را کشت. امیران متعددی جای یکدیگر را در سیسیل می‌گیرند تا آن‌که در سال ۳۳۶ق کلبیان بر آن‌جا امیر می‌شوند.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]

• ابن خیاط
یحیی بن علی منجم
عبدوس بن زید
عبدالله بن محمد اموی
عبیدالله بن طاهر
قسطا بن لوقا
سعد بن عبدالله اشعری قمی
لئون ششم.

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۷۲.


جعبه ابزار