• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 290 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و نود هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: امارت زیادة الله سوم آخرین امیر اغلبی بر آفریقا بعد از کشتن پدرش، جنگ هارون بن خمّارویه امیر مصر در دمشق با قرمطیان، جنگ ابوالاغرّ خلیفة بن مبارک سلمی امیر حلب با قرمطیان، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابن فقیه و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]

• زیادة الله (سوّم) اغلبی، پدرش ابوالعباس عبدالله را می‌کشد و به‌جای او امیر افریقیه می‌شود و او آخرین امیر در آن‌جا است.

• مکتفی، ابوالعشائره احمد بن نصر عقیلی را بر طرسوس و مرزهای اطراف شام می‌گمارد.

• مکتفی، ابوالاغرّ خلیفة بن مبارک سلمی را بر حلب می‌گمارد و او را برای نبرد با قرمطیان که بر حمص، حماة، معرّة النعمان و حلب مسلط شده‌اند، به سپاهی مجهز می‌کند.

• مکتفی عباسی کنار کاخ «ثرّیا»، کاخ «تاج» را بنا می‌کند.

• شهر «وهران» در مغرب میانه به‌دست محمد بن ابی عون عبدوس و گروهی از‌ اندلسیان بنا می‌شود.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]

• سرزمین روم: قاسم بن سیما با نیروهای رزم تابستانی به‌مرزهای جزیره‌ای که در مرزهای روم واقع شده است، حمله می‌کند.

• سیسیل: ابوالعباس عبدالله بن ابراهیم اغلبی فرماندهی حمله زمینی ـ دریایی را به‌عهده می‌گیرد و بر تور مینا مسلط می‌شود.

اندلس: عصام خولانی با نیروی دریایی حرکت و جزیره «میّورقه» را فتح می‌کند و امیر عبدالله، او را بر آن جزیره می‌گمارد.

• قرمطیان:‌ هارون بن خمّارویه امیر مصر، غلام خود بدر کبیر را در راس سپاهی برای پیکار با قرمطیان ساکن شام گسیل می‌دارد. بدر نزدیک دمشق با آنان درگیر شده، آنان را شکست می‌دهد و رهبرشان یحیی بن زکرویه را می‌کُشد. حسین بن زکرویه برادر یحیی به‌جای او نشسته، سیّد نام می‌گیرد و خودش را ابوالعباس، احمد بن عبدالله لقب می‌دهد و به ابونمامه معروف می‌شود. اعراب گرد وی می‌آیند و او به دمشق حمله می‌کند. اهالی دمشق در قبال پرداخت اموالی با او مصالحه می‌کنند و وی آنان را رها می‌کند و پس از آن، راهی حمص شده، به‌زور وارد آن شهر می‌شود و بر منبرها برای او با‌عنوان امیرالمؤمنین خطبه می‌خوانند. سپس حسین راهی حماة، سلمیه، معرّة النعمان و حلب شده، با زور و قهر وارد این شهرها می‌شود و به کشتار اهالی و اسیر کردن زنان و فرزندانشان می‌پردازد.

• ابوالاغرّ خلیفة بن مبارک سلمی امیر حلب با قرمطیان می‌جنگد و آنان را شکست می‌دهد و آنان در حال فرار عقب‌نشینی می‌کنند.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]

یوحنا بن بختیشوع
• ابن فقیه
عبدالرحمان تجیبی
عبدالله بن اغلب
عبدالله بن حنبل
محمد بن‌ هارون دیلمی
منصور الیمن
ابوجعفر قمّی
• یحیی بن زکرویه.

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۵۰-۱۵۱.


جعبه ابزار