• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 285 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۲۸۵ هجری قمری، هشتاد و پنجمین سال از قرن ۳ قمری و مصادف با سال ۲۷۶ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: قحطی و گرسنگی عظیم در اندلس و شیوع مرگ‌بار بیماری وبا، غالب، بنده آزاد شده الموفق عباسی به‌جنگ دریایی با رومیان می‌رود و اموال و مرکب‌های بسیاری به غنیمت می‌گیرد و سه هزار تن را اسیر کرده، گردن می‌زند، حمله قبیله طی بر کاروان حجّاج عراق و اسیر کردن زنان، کنیزکان و بندگان، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور همچون ابن فرتون و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]

المعتضدبالله عباسی، اسماعیل بن احمد سامانی را از امارت ماوراءالنهر عزل، و عمرو بن لیث صفاری را به جای او می‌گمارد.
• خلیفه، فرمانروایی محمد بن ابی‌الساج را که با قهر و زور بر ارمنستان مسلط شده بود، بر آن خطه به رسمیت می‌شناسد و او را تثبیت می‌کند.
• احمد بن عیسی الشیخ امیر دیاربکر از دنیا می‌رود و پسرش محمد خود را جانشین پدرش می‌خواند، و با درگیری با حکام پدر به زور بر اطراف آن سرزمین چیره می‌شود.
• گرسنگیِ عظیمی‌ اندلس و عدوه (بخش مرتفع) مغربی را فرا می‌گیرد و در پی آن، وبا بسیاری را از بین می‌برد.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]

• سرزمین روم: غالب، بنده آزاد شده الموفق عباسی امیر طرسوس به‌جنگ دریایی با رومیان می‌رود و اموال و مرکب‌های بسیاری به غنیمت می‌گیرد و سه هزار تن را اسیر کرده، گردن می‌زند.
• دیاربکر: معتضد عباسی برای جنگ با محمد بن احمد بن عیسی الشیخ رهسپار می‌شود و پسرش علی که بعدها المکتفی بالله لقب می‌گیرد، نیز او را همراهی می‌کند. خلیفه دیاربکر را محاصره می‌کند، و ابن الشیخ تسلیم شده، از او امان می‌خواهد. خلیفه وارد دیاربکر می‌شود، دیوارها و قلعه‌های آن سامان را ویران می‌کند و ابن الشیخ را می‌بخشد و او را برکنار و فرزند خود علی را امیر دیاربکر می‌کند.
• اعراب قبیله طی به رهبری صالح بن مدرک طائی بر کاروان حجّاج عراق حمله می‌کنند، اموال و دارایی مردم را می‌دزدند و زنان، کنیزکان و بندگان را اسیر کرده، با خود می‌برند.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]

ابراهیم حربی
• ابن فرتون (لبّ)
احمد بن وهب.

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۴۰.


جعبه ابزار