• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 278 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۲۷۸ هجری قمری، هفتاد و هشتمین سال از قرن ۳ قمری و مصادف با سال ۲۷۰ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: قرمطیان با رهبری ابوسعید بن بهرام جنّابی از کوفه خروج کرده و بر قطیف مسلط می‌شوند، گرسنگی، قحطی و خشکسالی در مصر، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور همچون الموفق عباسی و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]

• محمد فضلی برای دومین بار به‌عنوان جانشین احمد بن عمر اغلبی امیر سیسیل می‌شود.
• قرمطیان در سواد کوفه پیدا می‌شوند و با رهبری مردی به نام ابوسعید بن بهرام جنّابی منسوب به گناوه (بندری در ایران) بر قطیف مسلط می‌شوند.
• آب رود نیل به‌صورت بی‌سابقه‌ای فروکش کرده، کم می‌شود. چنین حالتی در تاریخ مصر بی‌مانند است. گرسنگی، قحطی و خشکسالی همه جای مصر را فرامی گیرد.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]

• سرزمین روم: یازمان امیر طرسوس با رومیان می‌جنگد، زخمی می‌شود و بر اثر آن درمی‌گذرد، و محمد بن موسی بن طولون عموی خمّارویه امیر مصر به‌جایش می‌نشیند.
• ‌اندلس: نزدیک دژ بلای (poley) بین امیر عبدالله (امیر‌ اندلس) و عمر بن حفصون جنگی به‌پا می‌شود. ابن حفصون شکست می‌خورد و دژی که در آن پناه می‌گرفت، سقوط می‌کند.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]

قاسم بن سیّار
قاسم بن محمد بیّانی
ابن‌واضح
ابوعَصیده
• الموفق عباسی.

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۲۳.


جعبه ابزار