• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 25 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۲۵ هجری قمری، بیست و پنجمین سال از قرن ۱ قمری مصادف با سال ۲۴ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: عزل سعد بن ابی‌وقاص و انتصاب ولید بن عقبة به ولایت کوفه توسط عثمان بن عفان، ادامه فتوحات اسلامی در سرزمین‌های مصر، ارمنستان و ایران، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند وحشی بن حرب، ام‌ایمن و ... .


۱ - رویدادها

- عثمان بن عفان، سعد بن ابی‌وقاص را از ولایت کوفه عزل و ولید بن عقبة بن ابی‌مُعَیْط را که برادر مادری‌اش بود، به امارت آن‌جا منصوب می‌کند و پس از فوت عتبة بن فرقد سلمی، امیر آذربایجان، آن منطقه را نیز به ولید می‌سپارد.
- عثمان، عمروعاص را از ولایت مصر عزل می‌کند و به جای او عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح، برادرِ رضاعی خود را به جای او می‌گمارد که در نتیجه، بر نفرت عمروعاص نسبت به عثمان می‌افزاید.

۲ - وقایع نظامی

- رومیان معاهده بابلیون را نقض کرده، بر اسکندریه مستولی می‌شوند. عمروعاص آنان را از اسکندریه بیرون می‌کند و شهر را بازپس می‌ستاند.
- معاویة بن ابی‌سفیان به سرزمین روم یورش برد، قلعه‌های میان انطاکیه و طرسوس را منهدم می‌کند.
- ابوموسی اشعری پس از شورش مردم ری، به آن‌جا حمله می‌کند.
- حبیب بن مسلمه فهری بر «قالیقلا» مرکز بیزانسی ارمنستان و سپس بر ارمنستان ایران و «دیبل» مرکز آن‌جا مستولی می‌شود.
- ولید بن عقبه، امیر کوفه و آذربایجان، پس از پیمان‌شکنی آنها به آذربایجان حمله می‌کند و آنان تسلیم می‌شوند.

۳ - درگذشتگان

اُمّ‌ایمن.
صعب بن جثامه.
عتبة بن فرقد سلمی.
معاذ بن عمرو.
وحشی بن حرب.

۴ - منبع

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۴۸.

جعبه ابزار