• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 218 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و هجده هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند بیماری و مرگ مامون عباسی در حوالی شهر طرسوس و به خلافت رسیدن برادرش معتصم، وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های روم و ایران، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند بشر مریسی و ... .


۱ - رویدادها


اسحاق بن ابراهیم مصعبی، نایب مامون در بغداد، از احمد بن حنبل و محمد بن نوح درباره مخلوق بودن استفسار نمود ولی آن دو، از قبول مخلوق بودن قرآن خودداری کردند. از این رو، اسحاق آن دو را در غل و زنجیر نزد مامون ـ که در طرسوس بود ـ فرستاد. محمد بن نوح در راه اعزام به طرسوس درگذشت.
• مامون، در «بند نون» نزدیک شهر طرسوس بیمار شد و به خلافت برادرش معتصم پیمان بست و پس از مرگ مامون، پیکر او را به طرسوس برده، همان جا دفن کردند.
• معتصم جهت اخذ بیعت به بغداد بازگشت.
• شهر «طوانه» در «مناطق مرزی» به دستور مامون، احداث گردید.
• گروه زیادی از اهالی «جبال»، «همدان»، «اصفهان»، «ماسبدان» و «ارمنستان» به کیش بابک خرمدین گراییدند و در همدان جمع آمدند.
• معتصم، ابوالعباس فضل بن مروان را به وزارت خویش برگزید.

۲ - وقایع نظامی

وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های روم و ایران:
- مامون به قصد جنگ با رومیان ـ که قرارداد صلح را نادیده گرفتند ـ همراه با لشکری بزرگ به سوی قسطنطنیه (استانبول) راهی شد، ولی مرگ او را در طرسوس امان نداد.
- معتصم، لشکری به سرکردگی اسحاق بن ابراهیم مصعبی به جنگ بابک خرمدین، به همدان فرستاد، آنان بر پیروان بابک خرمدین ضربات سختی وارد ساختند و عده زیادی از آنان را به قتل رساندند و باقی مانده آنان نیز به روم گریختند.

۳ - درگذشتگان


• بشر مریسی.
سند بن علی.
• مامون عباسی.
محمد بن نوح.

۴ - منبع


عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۸۳.

جعبه ابزار