• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 210 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۲۱۰ هجری قمری، دهمین سال از قرن ۳ قمری و مصادف با سال ۲۰۴ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: برخی انتصابات جدید و قتل ابراهیم بن محمد عباسی توسط مامون عباسی، وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های روم، اندلس و شهر قم در ایران، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابن بیهس و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]

• مامون، ابراهیم بن محمد عباسی، نوه ابراهیم امام ـ که به «ابن عائشه» معروف بود ـ را به اتهام تلاش برای بیعت گرفتن برای ابراهیم بن مهدی عباسی دستگیر کرده و او را در زندان به قتل رساند.
• مامون، بر عموی خویش، ابراهیم بن مهدی پس از شش سال اختفا چیره شد و پس از عفو، با او به نیکی رفتار کرد.
• مامون، با پوران، دختر حسن بن سهل پس از عقدی که در سال ۲۰۲ ق صورت گرفته بود، عروسی کرد و مجالس با شکوهی که وسایل خوشگذرانی و تجمل به حد کمال در آنها فراهم آمده بود، برپا کرد.
• مامون، صالح بن عباس بن محمد عباسی را به ولایت مکه و مدینه گمارد.
• مامون، سردار، ابودلف قاسم بن عیسی عجلی را به ولایت کردستان منصوب کرد. او نیز رهبری بنی‌دلف ساکن آن منطقه را به عهده گرفت.
عبدالرحمان بن حکم، امیر‌ اندلس، مسجد جامع شهر «جیّان» را بنا کرد.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]
وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های روم، اندلس و شهر قم در ایران:
- یقظان بن عبدالاعلی سلمی، به مرزهای روم حمله کرد و در جنگ با رومیان به شهادت رسید.
- عبیدالله بن عبدالله بلنسی، در راس نیروهای رزم تابستانی شهرهای «اشتوریس» در اندلس را مورد حمله قرار داد و در جنگ با فرانک‌ها، پیروزی بزرگی را به دست آورد. این نبرد، در منطقه‌ای به نام «جبل المجوس» رخ داد.
- مردم قم به سبب سنگینی خراج و مالیات، علیه مامون شوریدند، ولی این شورش سرکوب شد. مامون حصار شهر را تخریب کرد و خراج اهالی را به سه برابر و نیم افزایش داد.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]
• ابن بیهس.
• ابن عائشه عباسی.
بشر بن معتمر.
حمید طوسی.
علیّه بنت مهدی.
نصر بن شبث.

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۶۹.

جعبه ابزار