• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 165 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۱۶۵ هجری قمری، شصت و پنجمین سال از قرن ۲ قمری و مصادف با سال ۱۶۰ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: انتصاب حکمرانان سرزمین‌های مصر، افریقیه، عراق و ارمنستان توسط مهدی عباسی، وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های روم و برخی مناطق افریقا، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور همچون ابوسلیمان طائی و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]

• نصب ابراهیم بن صالح بن علی عباسی به امارت مصر به عنوان جانشین سالم بن سواد تمیمی.
• نصب احمد بن اسماعیل بن علی عباسی به امارت موصل.
• نصب محمد بن سلیمان بن علی عباسی به امارت ناحیه فارس.
• نصب عثمان بن عمارة بن خریم بر ارمنستان.
• با آرامشی که بر افریقیه حاکم شد یزید بن حاتم مهلبی، امیر آن جا اقدام به بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ‌ها و شورش‌ها کرد. او به عمران و ساماندهی قیروان و تجدید بنا و توسعه مسجد قیروان پرداخت.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های روم و برخی مناطق افریقا:
- هارون الرشید قسطنطنیه را محاصره کرد. «ایرن» مادر و قیم کنستانتین ششم، امپراتور روم، در قبال پرداخت جزیه سنگین سالانه، با‌ هارون الرشید پیمان صلح و ترک مخاصمه به مدت سه سال منعقد کرد و اسیران مسلمان را تحویل او داد. شهر قسطنطنیه تا هفت قرن بعد، از محاصره مسلمانان به دور بود و سرانجام، سلطان محمد دوم (محمد فاتح) در سال ۸۵۷ ق آن جا را فتح کرد.
- قیام دحیة بن مصعب اموی در ناحیه صعید مصر و ادعای خلافت او.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]
ابوسلیمان طائی.
سلیمان بن یقظان.
عمر بن علاء.

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۸۷.

جعبه ابزار