• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 105 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و پنج هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند به خلافت رسیدن هشام بن عبدالملک بعد از مرگ برادرش یزید دوم، انتصاب ابراهیم بن هشام مخزومی به امارت مکه و مدینه، فتوحات و لشکرکشی‌ در سرزمین های ماوراءالنهر،ارمنستان، آذربایجان و شورش خوارج و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابان بن عثمان بن عفان و ... .


۱ - رویدادها


یزید دوم بن عبدالملک بن مروان مرد و برادرش، هشام بن عبدالملک به خلافت رسید.
عمر بن هبیره از ولایت عراق و ناحیه مشرق برکنار شد و خالد بن عبدالله قسری به جای وی گماشته شد.
• خالد قسری برادرش، اسد را به‌جای مسلم بن سعید بن اسلم کلابی به امارت خراسان گمارد.
عبدالواحد نضری از امارت مدینه و مکه عزل گردید و ابراهیم بن هشام مخزومی، دایی هشام بن عبدالملک به امارت آن دو شهر رسید.
حنظلة بن صفوان از امارت مصر برکنار گردید و محمد بن عبدالملک بن مروان بر آن‌جا حکومت راند. بعد از مدتی دومی نیز معزول و حرّ بن یوسف بن حکم اموی به امارت مصر منصوب شد.
بشر بن صفوان، امیر افریقیه عبدالرحمان غافقی را از امارت‌ اندلس عزل کرده و عنبسة بن سحیم کلبی را به‌جای وی گمارد.
بکیر بن ماهان، زعامت دعوت عباسیان را در کوفه به عهده گرفت.

۲ - وقایع نظامی

فتوحات و لشکرکشی‌ در سرزمین‌های ماوراءالنهر، ارمنستان، آذربایجان و شورش خوارج:

مروان بن محمد به سرزمین روم لشکر کشید و شهر «قونیه» را تصرف کرد.
جراح حکمی، امیر ارمنستان و آذربایجان به عمق سرزمین خزرها نفوذ کردند. مردم با وی مصالحه کردند و به او جزیه پرداختند.
مسعود عبدی خارجی در بحرین قیام کرد و به‌دست سفیان بن عمرو عقیلی، امیر بحرین ـ که عمر بن هبیره، امیر عراق، او را به حکومت بحرین گماشته بود ـ کشته شد.

۳ - درگذشتگان

ابان بن عثمان بن عفان.
احوص.
سلیمان بن سعد خشنی.
عکرمه مدنی.
غیلان قدری.
کُثَیّر عزّه.
مغیرة بن ابی‌برده.
یزید بن حکم ثقفی.
یزید بن عبدالملک.

۴ - منبع

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۸۹.

جعبه ابزار