• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زبدةالبیان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزبدةالبیان ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

زبدةالبیان (اردبیلی)، زبدة البیان فی براهین احکام القرآن اثـر شـیـخ احـمد (م ۹۹۳ ق) فرزند محمد اردبیلی معروف به مقدس اردبیلی، از مشاهیر علما و فقهای امامیه
زبدةالبیان (محمد طبسی)، زبدة البیان فی تفسیر آیات قصص القرآن از شیخ محمد (م ۱۰۹۰ ق) فرزند شیخ محمود طبسی، محقق حکیم متاله از علمای عصر صفوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار