• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رویکرد زیست‌شناختی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرفتارهایی که از انسان سر می‌زند، از دیدگاه‌های گوناگون قابل تبیین است. هر یک از دیدگاه‌ها با تکیه بر روش‌هایی، فرآیندها و رفتارهای روانی را توصیف می‌کنند؛ این الگوهای فکری که رفتار آدمی را با مفهوم و برداشت خاصی تحلیل می‌کنند، رویکرد (approach) نام دارد.
پنج رویکرد اصلی در روان‌شناسی شناخته شده‌اند که عبارتند از: زیستی، رفتاری، شناختی، روان‌کاوی و پدیدارشناختی.
در این مقاله، رویکرد زیست‌شناختی به‌صورت اجمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.


۱ - توضیح اجمالی

[ویرایش]

روان‌شناسانی که به این علم، رویکردی زیست‌شناختی (Biological approach) دارند، همان‌طور که از نام این رویکرد استنباط می‌شود، برای توصیف و تبیین رفتار انسان از کنش‌های زیستی سود می‌جویند.
انسان دارای سیستم عصبی پیچیده‌ای است و تمام فرآیندها و رفتارهای روانی به گونه‌ای خاص با سیستم عصبی و مغز ارتباط دارند. با توجه به این رویکرد، رفتار ما حتی زمانی که فکر می‌کنیم یا چیزی را احساس می‌کنیم، براساس فعالیت‌های عصبی – زیستی شکل می‌گیرد.
در گذشته روان‌شناسان فیزیولوژیک (کسانی که در حیطه ارتباط زیست‌شناسی با روان‌شناسی فعالیت می‌کنند) به‌طور عمده به تاثیر فعالیت‌های مغز و سیستم هورمونی در پیدایش فعالیت‌های روانی می‌پرداختند ولی امروزه آنان به تاثیری که دو سیستم عصبی و هورمونی در رفتار و فعالیت‌های روانی دارد، علاقه‌مندی نشان می‌دهند.
[۱] اتکینسون، ریتاال و همکاران، زمینه روان‌شناسی، براهنی و دیگران، تهران، رشد، ۱۳۷۸، ص۴۲.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. اتکینسون، ریتاال و همکاران، زمینه روان‌شناسی، براهنی و دیگران، تهران، رشد، ۱۳۷۸، ص۴۲.


۳ - منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «رویکردهای روان‌شناسی»، تاریخ بازیابی ۹۷/۱۲/۱۵.    


جعبه ابزار