• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده: مراجع تقلید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

 • [[]]

 • آ

 • آقا سید ابوالحسن اصفهانی

 • آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

 • آیت الله محمدتقی شیرازی

 • آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی

 • آیت‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی

 • آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت فومنی

 • آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر

 • آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی

 • آیت‌الله‌العظمی عبدالکریم حائری یزدی

 • آیت‌الله‌العظمی محمدعلی اراکی

 • آیت‌الله‌العظمی میرزا جواد تبریزی

 • ا

 • امام خمینی

 • س

 • سید علی خامنه‌ای

 • سیدابوالقاسم موسوی خویی

 • سیداسماعیل صدر

 • سیدرضا بهاء الدینی

 • سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی

 • سیدعبدالاعلی موسوی سبزواری

 • سیدعبدالله بهبهانی

 • سیدمحمد حجت کوه‌کمری

 • سیدمحمدباقر صدر

 • سیدمحمدحسن میرزای شیرازی

 • سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی

 • سیره اخلاقی آیت الله مرعشی نجفی

 • ع

 • علی بن ملا محمد عراقی

 • م

 • مبارزات سیاسی آیت‌الله بروجردی

 • مجتهد تنکابنی

 • محمّد مجاهدی تبریزی

 • محمدتقی بهجت

 • محمدتقی میرزای شیرازی

 • محمدحسین غروی نائینی

 • مراجع تقلید

 • مراجع عظام تقلید

 • مرجع تقلید

 • ملامحمدکاظم آخوند خراسانی

 • میرزا جواد تبریزی

 • میرزا جوادآقا ملکی تبریزی

 • میرزا حسین فقیه سبزواری

 • میرزای شیرازی

 • جعبه ابزار