• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خبر ثقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخبر ثقه به معنی خبر شخص مورد اطمینان از جهت راست گویی می‌باشد.


۱ - تعریف خبر ثقه

[ویرایش]

خبر ثقه، خبر واحدی است که راوی آن ثقه - مورد اطمینان از نظر راست گویی - باشد.

۲ - ثقه و موثق

[ویرایش]

«ثقه» همیشه صفت راوی است و ثقه بودن راوی ممکن است برای شنونده احراز گشته یا در کتاب‌های رجالی به آن تصریح شده باشد؛ به خلاف «خبر موثق» که وصف «موثق» غالباً صفت خود خبر است و راویان آن باید در کتاب‌های رجال توثیق شده باشند.

۳ - ملاک حجیت خبر ثقه

[ویرایش]

درباره ملاک حجیت خبر واحد اختلاف است.

۳.۱ - نظر مشهور


بعضی هم چون مرحوم شیخ انصاری، مظفر و مشهور اصولیون متأخر می‌گویند: ملاک حجیت خبر، مطلق وثاقت راوی است؛ یعنی همین قدر که به راست گویی راوی اطمینان باشد، می‌توان به آن حدیث عمل کرد، هر چند راوی عادل نباشد؛ بنا بر این، تنها اطمینان به دوری وی از دروغ گویی کافی است، ولو اینکه اطمینان و وثوق به متن روایت پیدا نشود (ثقه بودن راوی موضوعیت دارد).
[۲] فرائدالاصول، انصاری، مرتضی، ج۱ ، ص ۱۲۵.


۳.۲ - نظر دیگران


اما عده ای دیگر، ملاک حجیت خبر واحد را وثوق و اطمینان به صدور متن روایت از معصوم علیه السلام می دانند، چه راوی خبر، ثقه باشد چه نباشد؛ یعنی وثوق و اطمینان به صدور روایت از معصوم موضوعیت دارد و ثقه بودن راوی طریق به آن است و بس، و خود آن، موضوعیت ندارد.
در جایی که وثاقت راوی ملاک باشد، به آن، خبر ثقه، و در جایی که وثاقت متن مورد نظر باشد، به آن، خبر موثق گفته می‌شود.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه، مظفر، محمدرضا، ج۲، ص ۸۱.    
۲. فرائدالاصول، انصاری، مرتضی، ج۱ ، ص ۱۲۵.
۳. معالم الدین وملاذ المجتهدین، شهید ثانی، ص ۲۱۶.    
۴. اصول الفقه، ج۲، ص ۸۱.    
۵. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، سیدمحمد سعید، ج۳، ص ۲۸۷.    


۵ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۳۹، برگرفته از مقاله «خبر ثقه».    
جعبه ابزار