• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حکمت (علوم دیگر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحکمت ممکن است در علوم و در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حکمت (اخلاق)، به معنای علم به حقایق اشیاء و امور چنانکه هستند، که در علم اخلاق از آن بحث شده است.
حکمت (فقه)، مصلحت یا مفسده موجود در فعل که در مباحث فقهی بحث شده است.
حکمت (قرآن)، از عناوینی که در علوم قرآنی مطرح است.رده‌های این صفحه : علوم دیگر
جعبه ابزار